Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku MEDARD Spółka Akcyjna (PLVENIT00010)

Zarząd spółki Medard S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
Raporty kwartalne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:
raport za IV kwartał 2019 roku – 14 lutego 2020 roku,
raport za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 roku,
raport za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020 roku,
raport za III kwartał 2020 roku – 16 listopada 2020 roku.
Raport roczny Spółki za 2019 rok zostanie opublikowany w dniu 29 maja 2020 roku.
Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Arkadiusz Sieradzki – prezes zarzadu