Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku MEDARD Spółka Akcyjna (PLVENIT00010)

Zarząd spółki Medard S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
Raporty kwartalne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:

raport za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 roku,

raport za I kwartał 2019 roku – 15 maja 2019 roku,

raport za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 roku,

raport za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 roku.

Raport roczny Spółki za 2018 rok zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2019 roku.
Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu