Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku MEDARD Spółka Akcyjna (PLVENIT00010)

Zarząd spółki Medard S.A. z siedzibą w Warszawie, dawniej Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku.
Raporty kwartalne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:
raport za IV kwartał 2017 roku ? 14/02/2018 roku,
raport za I kwartał 2018 roku ? 15/05/2018 roku,
raport za II kwartał 2018 roku ? 14/08/2018 roku,
raport za III kwartał 2018 roku ? 14/11/2018 roku.
Raport roczny Spółki za 2017 rok zostanie opublikowany w dniu 22/05/2018 roku.
Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

    Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu