CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 15.08.2019 godz. 11:41:09
Numer KRS: 0000517676
Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik:

odpis_pelny_517676_1565862069012